Regels

De NOKH-homeopaat werkt volgens de regels die staan omschreven in de normdocumenten en de reglementen van de NOKH.

Toetsing

Regelmatig wordt de vakbekwaamheid van de NOKH-homeopaat getoetst. Dit gebeurt volgens de procedures die staan omschreven in het normdocument Kwaliteitszorg.

Behandeling

De NOKH-homeopaat past één behandelingsmethode toe: de homeopathie.

Register van Homeopaten

De in het Register van Homeopaten genoemde NOKH-homeopaten voldoen aan de door de NOKH gestelde eisen. Hieronder staan de homeopaten vermeld met de praktijkadressen en de registratienummers.

Plaats Naam en adres Registratienummer
Amsterdam Mevrouw H.M. van Wijk
Talbotstraat 27
1087 DE Amsterdam
06 10653903
homeopathie.gonnievanwijk@gmail.com

1112/1067
Buitenpost De heer J. Kromkamp
Kerkstraat 51
9285 TA Buitenpost
0511 543418
06 49801901
ja.kromkamp@hetnet.nl

0812/1009
Enter Mevrouw E.H.M.B. Wijlens-Meussen
Gezondheidscentrum Enter
M. Samuelstraat 1
7468 BN Enter
06 12020210
lydia@uwhomeopaat.nl

1008/1042
Heemskerk Mevrouw C. Luttik
Antonie Verherenstraat 1
1961 GD Heemskerk
06 16317422
homeopathie.luttik@gmail.com

1006/1040
Maastricht Mevrouw J.A.J. Stienen
Sint Annadal 20
6214 PB Maastricht
06 44195151

2002/1088
Noorden De heer D. Alers
Floraweg 21
2432 CD Noorden
0172 408656
info@pvkh.nl

0822/1089
Noorden De heer G.A. Alers
Floraweg 21
2432 CD Noorden
0172 408656
info@pvkh.nl

0102/1001
Terschelling Mevrouw J. van Nouhuys-van de Hoek
Westerdam 31 C
8891 GL Terschelling
06 40582154
jeltjevannouhuys@hotmail.com

1010/1045
Voorthuizen Mevrouw G.C. Korenhof
Molenweg 95
3781 VC Voorthuizen
06 53401420

0102/1003
Weert Mevrouw M.J.H.C. Bussem
Graafschap-Horneweg 50v
6004 HR Weert
0495 530979
06 50564688
josebussem@home.nl

0902/1015
Weert Mevrouw S. Ghanmi-Belghali
Regulierenstraat 16
6001 TL Weert
06 16202160
samira-belghali@hotmail.com

1308/1080
Westervoort Mevrouw G.M. Zeevenhooven
't Kleefse 44
6932 PB Westervoort
026 3116850
06 47266011
gzeevenhooven@hotmail.com

1001/1029
Wierden Mevrouw E.H.M.B. Wijlens-Meussen
Jacobsonstraat 10
7642 BS Wierden
06 12020210
lydia@uwhomeopaat.info

1008/1042

Zorgverzekeraars

Een aantal zorgverzekeraars vergoeden de consulten van de NOKH-homeopaat gedeeltelijk of volledig. De vergoeding is afhankelijk van de aanvullende verzekering van de zorgverzekeraar.

De NOKH distantieert zich van het vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraars.
De afgelopen jaren zijn zorgverzekeraars steeds meer consulten gaan vergoeden. Daardoor zijn de therapieën, zorgverleners en opleidingen als paddenstoelen uit de grond geschoten. Omdat er grote vraagtekens stonden bij de kwaliteit van veel alternatieve zorgverleners, hebben de zorgverzekeraars een schijnoplossing bedacht. Zij eisen een vorm van minimale basiskennis, die een garantie zou bieden voor veilig werken in de alternatieve zorg. Een certificaat van deze basiskennis wordt via een cursus van een week behaald en geeft een vrijbrief voor iedereen om in de zorg te werken. Welke therapie wordt toegepast, maakt niet uit. Veel alternatieve zorgverleners passen zonder adequate kwaliteitsborging een mengelmoes van 4000 therapieën toe. De borging van de kwaliteit van de toegepaste therapie en de veiligheid van de patiënt is niet gegarandeerd met alleen basiskennis.
De NOKH vindt dat zorgverzekeraars zich niet met opleidingen in de zorg moeten bemoeien. Kennis, waaronder de basiskennis, hoort bij de opleidingen.
De homeopaten van de NOKH bezitten, ook zonder de eisen van de zorgverzekeraars, al jarenlang voldoende basiskennis om een veilige behandeling te kunnen bieden.