Schijngaranties zorgverzekeraars

Vanaf 2016 is een zorgverzekeraar schijngaranties voor veilig weken in de alternatieve zorg gaan geven. Andere zorgverzekeraars sloten zich daarbij aan. De zorgverzekeraars zeggen: Een alternatieve zorgverlener moet de door ons ontwikkelde minimale basiskennis bezitten om veilig te kunnen werken in de zorg. Welke therapie de zorgverlener toepast, dat maakt niet uit.
De zorgverzekeraars vinden dat hiermee is gezorgd voor een goede borging van de kwaliteit.

Daar wringt de schoen. Doordat de zorgverzekeraars de afgelopen jaren steeds meer therapieën gingen vergoeden, zijn de therapieën en opleidingen als paddenstoelen uit de grond geschoten. Veel therapieën zijn verzonnen of gekopieerd onder een andere naam. Hoewel er vraagtekens staan bij de kwaliteit van de alternatieve zorgverleners, maakt niemand zich druk over de kwaliteit van de therapieën. Zorgverzekeraars doen alsof ze de oplossing hebben gevonden met nepeisen en schijngaranties. Ze wassen vervolgens de handen in onschuld.
De meeste alternatieve zorgverleners accepteren dat zorgverzekeraars zich bemoeien met hun beroep. Zij volgen de vereiste korte cursus om het certificaat 'veilig-werken-in-de-zorg' te behalen en passen weer vrolijk al hun therapieën toe.
Volgens verzekeraar Balens zijn er ongeveer 4000 alternatieve therapieën en volgens zorgverzekeraar Menzis zijn er in Nederland 2000 georganiseerde alternatieve zorgverleners en 2000 ongeorganiseerde. De alternatieve zorg is onbeheersbaar en oncontroleerbaar geworden en dit verandert niet door het beleid van de zorgverzekeraars. Het werkt averechts.

Vanaf 2016 werkten alle alternatieve zorgverleners volgens de zorgverzekeraars plotseling onveilig. Daarvoor werden jarenlang consulten zonder problemen vergoed. Van de ene op de andere dag werden alle alternatieve zorgverleners zonder pardon verplicht een onderdeel van hun studie nog eens over te doen. Dat neigt naar willekeur en machtsmisbruik.

Grote schoonmaak

Beheersbare en controleerbare kwaliteit van de alternatieve zorg ontstaat door het maken van schoon schip. De alternatieve zorg moet terug naar de oorsprong. Dat zijn de vijf tot zeven hoofdstromingen in de alternatieve zorg, waar de homeopathie er één van is.
Alle therapieën worden samengevoegd binnen de hoofdstromingen. Meer is niet nodig. De gekopieerde, zelfverzonnen en overbodige therapieën kunnen verdwijnen. De zorgverzekeraars vergoeden alleen consulten van de hoofdstromingen.
Essentieel is de organisatie van een onafhankelijke kwaliteitsborging, een toezichthouder, die de kwaliteit van zorgverleners en opleidingen toetst en handhaaft.

De NOKH distantieert zich van het vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraars.
Omdat de zorgverzekeraars de afgelopen jaren steeds meer consulten gingen vergoeden, zijn de therapieën en opleidingen als paddenstoelen uit de grond geschoten. Omdat er grote vraagtekens staan bij de kwaliteit van veel alternatieve zorgverleners, hebben de zorgverzekeraars een schijnoplossing bedacht. Zij eisen een vorm van minimale basiskennis, die een garantie zou bieden voor veilig werken in de alternatieve zorg. Een certificaat van deze basiskennis wordt via een cursus van een week behaald en geeft een vrijbrief voor iedereen om in de zorg te werken. Welke therapie wordt toegepast, maakt niets uit.

Hoofdstroming homeopathie

Binnen de hoofdstroming homeopathie is de homeopathie de behandelingsmethode. De kwaliteitsnormen van de homeopaat staaan beschreven in een aantal kwaliteitsdocumenten. Het Ministerie ven VWS heeft als uitvloeisel van de Wet BIG in de jaren 1997 tot 2000 een referentiekader laten ontwikkelen voor deze kwaliteitsdocumenten, waaronder het beroepsprofiel. De NOKH is in het bezit van deze documenten. In deze periode gingen zorgverzekeraars consulten vergoeden als bij een beroepsvereniging deze documenten aanwezig waren.
De inhoud van de kwaliteitsdocumenten was voor de zorgverzekeraars niet van belang. Toen dat besef doordrong werden de teugels door de beroepsverenigingen gevierd. De toetsing en handhaving van de normen raakte in verval. Er ontstond een cultuur van vrijblijvendheid. Talloze variaties van therapieën ontstonden, evenals zelf verzonnen therapieën en methoden. Volgens verzekerar Balens zijn er ongeveeg 4000 alternatieve therapieën. Veel daarvan wordt niet door de beroepsverenigingen getoets, omdat het buiten het beroepsprofiel valt. De zorgverzekeraaars hebben jarenlang zonder enige toetsing deze therapieën vergoed. Hierdoor zijn de therapieën als paddenstoelen uit de grond geschoten. Evenals de cursussen, opleidingen, beroepsverenigingen en producenten van preparaten.

Pseudo-complementaire en pseudo-integrale zorgverleners

Veel alternatieve zorgverleners zijn zich de afgelopen jaren complementaire zorgverlener gaan noemen. Ook de benaming integrale zorgverlener is populair geworden.
Complementair en integraal verondersteld dat de alternatieve zorg een onderdeel is van de reguliere geneeskunde en zorg. De werkelijkheid is anders.

De begrippen alternatief en complementair vinden hun oorsprong in Amerika. Eind vorige eeuw wilden artsen ervoor zorgen dat de complementaire en alternatieve geneeskunde een onderdeel werd van de reguliere geneeskunde. Zij noemden de geneeskunde CAM, Complementary and Alternative Medicine. In het Nederlands complementaire en alternatieve geneeskunde.

Alternatieve zorg biedt een geneeskunde, die een alternatief is voor de reguliere geneeskunde. De alternatieve geneeskunde wordt vooral toegepast door solistisch werkende zorgverleners. De definitie van alternatieve geneeskunde is: Alternatieve geneeskunde biedt behandelingen, die een alternatief zijn voor de reguliere behandelingen. Een alternatieve behandeling ligt op het vlak van genezing.

Complementaire zorg biedt een geneeskunde, die een aanvulling is op de reguliere zorg. De complementaire zorg wordt vooral toegepast door reguliere zorgverleners, zoals verpleegkundigen en verzorgenden, activiteitenbegeleiders, fysiotherapeuten, verloskundigen, geestelijke verzorgers, psychologen en artsen. De definite van complementaire geneeskunde is: Complementaire geneeskunde biedt behandelingen, die samen met de reguliere behandelingen worden toegepast. Een complementaire behandeling komt voort uit de alternatieve behandelingen en ligt op het vlak van verzorging. Het doel van de behandeling is ondersteuning en verbetering van de kwaliteit van leven.

De echte complementaire geneeskunde is dus ingebed in de reguliere geneeskunde. De niet-reguliere zorgverleners die complementaire of integrale zorg aanbieden, zijn pseudo-complementaire en pseudo-integrale zorgverleners, die ongecontroleerd en ongestructureerd in de alternatieve zorg en los van de reguliere zorg functioneren. Kwalijk is dat veel alternatieve zorgverleners naast hun oorspronkelijke behandeling steeds meer pseudo-complementaire behandelingen toepassen. Deze behandelingen worden creatief gedeclareerd en de zorgverzekeraars vergoeden veilig elke therapie.

De NOKH raadt aan een homeopaat te zoeken die alleen de homeopathie toepast, dus zonder pseudo-complementaire en pseudo-integrale behandelingen. Een homeopaat die alleen de homeopathie toepast, levert betere kwaliteit. Bij de NOKH worden vanaf 2012 alleen deze homeopaten geregistreerd.