banner
Wat is de NOKH

Beroepsorganisatie

De NOKH is sinds 2001 een beroepsorganisatie voor homeopaten.
De rechtsvorm is een vereniging. Het bestuur bestaat uit drie leden: Adri Alers (voorzitter en secretaris), Gabrielle Korenhof (penningmeester) en Judith Limahelu.
De NOKH heeft een eenvoudige organisatiestructuur en het secretariaat functioneert zo doelmatig mogelijk.
De NOKH staat voor kwaliteit. Deze kwaliteit voldoet aan de minimaal noodzakelijke normen om het beroep uit te kunnen oefenen.

Kwaliteitscriteria

De kwaliteit van de NOKH is gebaseerd op het referentiekader voor kwaliteitscriteria voor organisaties die functioneren binnen de gezondheidszorg. Dit referentiekader is ontwikkeld door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Normdocumenten
De NOKH heeft de kwaliteitscriteria vastgelegd in normdocumenten: Beroepsprofiel, Praktijkorganisatie, Beroepscode, Relatie tot andere zorgverleners, Beroepsregistratie, Opleiding, Klachtenregeling en Kwaliteitszorg.

NOKH-map
De NOKH-map is de verzameling van alle normdocumenten, aangevuld met enkele reglementen. De geregistreerde NOKH-homeopaat onderschrijft de normdocumenten.

NOKH-homeopaat
De NOKH-homeopaat past de homeopathie toe.
Dat betekent vanzelfsprekend dat de homeopathie niet wordt vermengd met allerlei andere therapie├źn en diagnosemethoden.
De NOKH is voorstander van verdieping in de homeopathie en niet van verbreding. Door verdieping ontwikkelt de homeopaat de kwaliteit van de toegepaste homeopathie; door verbreding vervlakt de kwaliteit van de toegepaste homeopathie.

Toetsing
De NOKH-homeopaat wordt regelmatig getoetst op de onderschreven normen. Dit is nodig om de vakbekwaamheid van de homeopaat te waarborgen. Het toetsen gaat volgens de procedures die staan beschreven in het normdocument Kwaliteitszorg.


Wat biedt de NOKH

-  De NOKH heeft een lage contributie.
-  De NOKH heeft een collectieve aansprakelijkheidsverzekering voor beroepen en bedrijven.
-  De NOKH voldoet aan kwaliteitseisen die de overheid, de meeste zorgverzekeraars en de Consumentenbond noodzakelijk vinden.
-  De NOKH stelt tenminste acht uur nascholing per jaar verplicht.
-  De NOKH heeft een klachtenregeling en een onafhankelijke tuchtrechtregeling.
-  De NOKH toetst de aangesloten homeopaten op de uitoefening van het beroep.


Word lid van de NOKH

Ben je homeopaat en wil je dat het uitoefenen van je beroep zonder overtollige bijzaken wordt ondersteund, word dan lid van de NOKH.


De kosten voor de registratie voor 2019 zijn:
-  Administratiekosten: 15 euro.
-  Visitatiekosten: 121 euro.
-  Contributie: 150 euro (na 1 juli 100 euro).
-  Aansprakelijkheidsverzekering voor beroepen en bedrijven: 131 euro.

De kosten voor het aspirant-lidmaatschap voor 2019 zijn:
-  Contributie: 25 euro.